เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


 


 


                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

6 มิถุนายน 61 15:45:38