เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 2

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่1 ชุมชนดงเมืองแอม 2 จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม

 


 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว


 

23 กรกฎาคม 61 12:20:53