เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตโครงการแปลงใหญ่(อ้อย) ปี 2561

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต โครงการแปลงใหญ่ (อ้อย)
ปี 2561 ให้กับเกษตรกรจำนวน 50 ราย  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ละลายฟอสเฟต จำนวน  500 กระสอบ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                   นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ  :  ข่าว

1 มิถุนายน 61 16:23:47