เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ชุมชนดงเมืองแอม 1

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่1 
ชุมชนดงเมืองแอม1 จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง ม.4 
 


 


 


 


 


 

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 


 

23 กรกฎาคม 61 12:58:10