เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบพันธ์ุปลาจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางรินรวี นครศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดขอนแก่น ได้นำพันธุ์ปลาดุกและปลาตะเพียนมาแจกจ่าย
ให้กับเกษตรกร โดยนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
ให้เกียรติมามอบพันธ์ุปลาให้เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 

                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

 

31 พฤษภาคม 61 16:00:08