เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีนายวิศิษฐ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดการประชุม
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2

 


 


 


 


 

                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว

30 พฤษภาคม 61 10:15:54