เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง
จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 กิจกรรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม นายทวี อรัญศรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดการอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
 


 


 


 


 


 


 

                                          นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

24 พฤษภาคม 61 16:02:24