เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิด 1Day Trip in KKC วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด 1Day Trip in KKC
วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่นและถนนวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชนบ้านดงบัง โดยทีท่านสิริพร  จังตระกุล
ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  ในงานมีสินค้า OTOP ของอำเภอเขาสวนกวาง
และผ้าไหมทอมือด้วยภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบทอดมา 1,200 ปี แบบครบวงจร เช่น การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ปั่นด้าย  ณ บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


 


 

                                                 นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 


 

22 พฤษภาคม 61 10:27:23