เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) จำนวน 20 ราย สอนการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP โดยวิทยากร
นางดาวเรือง  บุดดีเหมือน อาสาสมัครเกษตร ได้บรรยายเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปีการผลิต 2560/61 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น


  


 


 


 

                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

16 พฤษภาคม 61 09:55:52