เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

 

วันที่ 8 พฤาภาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล
หมู่ 5 ตำบบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง เพื่อหาตลาดส่งข้าวให้โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เป็นการหารายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 


 


 


 


 

                            นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 พฤษภาคม 61 09:28:02