เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่1

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อวางแผนแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น


 


 


 


 


 

                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

8 พฤษภาคม 61 10:21:04