เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักบ้านนาโพธิ์

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.นางอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
เขาสวนกวาง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักบ้านนาโพธิ์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อติดต่อหาตลาดขายผักส่งให้กับโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ณ แปลงผักกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7  ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


 


 

                                         นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ  :  ข่าว

3 พฤษภาคม 61 11:14:51