เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

 

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคี
ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยหน่วยงานร่วมด้วยหลายหน่วยงาน เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น,
เกษตรจังหวัดขอนแก่นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น,สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น,
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช,สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ,พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น,ชลประทานที่ 6 ขอนแก่น, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                       นางวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

26 เมษายน 61 14:12:46