เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวางติดต่อหาตลาดข้าว GAP และผัก GAP

 

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง ในเรื่องข้าว GAP และผัก GAP
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หาตลาดข้าวและผักที่มีการรับรอง GAP ในท้องถิ่น
ส่งจำหน่ายให้กับทางโรงพยาบาลในท้องที่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นตนเอง
ณ ห้องประชุมสนักงานเกษตรอำเภเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 

                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว 
 


 

25 เมษายน 61 09:45:07