เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

23 เมษายน 61 09:12:31