เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.รับมอบพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวเหนียว
คุณภาพสูงครบวงจร ทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ โดยกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง
ได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นที่ไข่แดง 18 ราย 239 ไร่จำนวน 96 กระสอบ (กระสอบละ 25 กิโลกรัม)
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยยางศรีวิไลได้รับสนุนสนับพันธุ์ข้าวพื้นที่ไข่แดง 25 ราย พื้นที่ 200 ราย
จำนวน 80 กระสอบ รวมเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 43 ราย พันธุ์ข้าว 176 กระสอบ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง
หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 


 


 


 


 

                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว
 

20 เมษายน 61 10:00:29