เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี

 

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับคณะออกติดตามงาน จากกรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
  
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือนและโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มบารมี
 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิตเห็ด ณ บ้านทุ่งบ่อ หมู่4 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


 


 


 


 


 

                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว


 

9 เมษายน 61 09:20:38