เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ป

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ออกติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ชุมชนดงเมืองแอม 2

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคในครัวเรือนของนางดอกไม้ ศรีเฉลิม เกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ
หมู่ 14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


 


 


 


 


 

                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว

2 เมษายน 61 16:10:46