เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

  


 

                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

 

23 เมษายน 61 09:03:33