เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางทุกท่าน
เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม เนื่องจากทีมจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน จะออกมาประเมิน
ตามตัวชี้วัดของอำเภอ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว                                                

 

27 มีนาคม 61 16:03:17