เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
มอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลังปี 2561
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังคุณภาพในรูปแปลงใหญ่การปลูกมันสำปะหลัง
เกษตรจำนวน 30 ราย จำนวน 60,000  ท่อน
ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                             
นายนพพร  นาพันธุ์เริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว
 

22 มีนาคม 61 11:39:22