เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.สุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
 หมู่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


               นางสาวแสงดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจาพนักงานธุรการ  :  ข่าว

14 มีนาคม 61 09:40:32