เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 

12 มีนาคม 61 16:07:00