เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนางิ้ว

วันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 มีผู้ประชาชนเข้าร่วมจัดเวที จำนวน 160 คน


 


 


                                       นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

12 มีนาคม 61 16:08:56