เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ  ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อวางแผนการจัดงาน Field Day ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561
โดยมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และนายทองแดง  โห้หนู
เจ้าของศูนย์ ศพก.พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ให้การต้อนรับ 
 


 


 


 

12 มีนาคม 61 10:59:10