เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวางเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
และมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม จ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

12 มีนาคม 61 10:46:03