เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเขาสวนกวางเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่
ที่มาดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 2 คน
 


 


 


 

12 มีนาคม 61 10:44:27