เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านโนนน้ำผึ้ง หมู่ 2 
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ในไร่อ้อยใกล้กับที่อยู่อาศัยของราษฏร์บ้านเดียวกัน
 


 


 


 


 

                                        นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักธุรการ : ข่าว

12 มีนาคม 61 10:08:52