เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินขอนแก่น
จัดอบรมโตรงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภแเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

                                                นางวิยะดา นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว


 

23 กุมภาพันธ์ 61 15:40:39