เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart farmer) จำนวน 30 ราย  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงเรือ หมู่ 7
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


  


 

12 กุมภาพันธ์ 61 09:28:10