เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ตำบลคำม่วง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางวิยะดา นารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆในเวทีประชาคมระดับตำบล ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 

12 กุมภาพันธ์ 61 09:14:59