เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตรและคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญมี แท่งาม หัวหน้ากลุ่มส่งสริมและพัฒนาการเกษตร
และคณะออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อติดตามได้ให้คำแนะนำการตัดต่อวีดีทัศน์
จากนั้นก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


  

8 กุมภาพันธ์ 61 09:10:43