เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามโตรงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันตามวันเวลาที่กำหนด
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 

6 กุมภาพันธ์ 61 09:08:23