เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มาตรวจการทำบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจการทำบัญชีโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ของอำเภอเขาสวนกวาง มีทั้งหมด 6 ชุมชน 6 กลุ่ม  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 

 

29 มกราคม 61 15:33:19