เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะนิเทศงาน สาย 3

วันที่ 25 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์  โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมคณะนิเทศงาน สาย 3 เพื่อออกติดตตามโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ให้การต้อนรับและรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 

26 มกราคม 61 12:59:38