เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดอบร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวางจัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่
จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่มเป็วิทยากรในครั้งนี้้
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 รายณ  ศูนยืเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 4  ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 

                                          นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

25 มกราคม 61 13:04:32