เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่ง

วันที่  23  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดเวทีชุมชน 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมด้วย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 174 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง  หมู่ 4
  ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 


 

                      นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ
                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

24 มกราคม 61 14:39:58