เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
ระหว่างวันที่ 18-20  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


 


 

 


 

19 มกราคม 61 12:12:14