เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ

วันที่ 18  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมจัดกระบวณการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวนเกษตรเป้าหมาย 30 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 

 

 

19 มกราคม 61 10:43:53