เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการฯ เปิดการอบรมโครงการระบบส่งเ

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสุนันนทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อยแปลงใหญ่) ปี 2561
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มีนางวิยะดา นารี
นักวิชาการส่งเสริมการการเกษตรชำนาญการ ได้บรรยายแนวทางการดำเนินโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อยแปลงใหญ่) ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 


 


 

18 มกราคม 61 15:19:06