เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประมเินศักยภาพและแผนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกล

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประเมินศักยภาพและแผนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ
ณ บ้านหนองแวงเรือ ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง จำนวนเกษตรกร 10 ราย

 


 


 


 


 

25 มกราคม 61 13:07:09