เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 

16 มกราคม 61 15:35:07