เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจประเมินการคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเ

วันที่ 12  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบงบประมาณที่ผ่าน
มาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้อำเภอเขาสวนกวางได้คัดเลือกนายภาสกร  นามจันดา กำนันตำบลนางิ้ว
เป็นตัวแทนประกวดกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 มีหน่วยงานราชการจากจังหวัดขอนแก่น
มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ โดยมีนายรุจ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการกล่าวตอนรับคณะกรรมการที่มาจากจังหวัด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน
ชาวอำเภอเขาสวนกวางให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง

 


 


 

12 มกราคม 61 16:23:02