เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการก่อกุ้มข้าวใหญ่และอาสาสมัครเกษตร ทำการก่อกุ

วันที่ 6 มกราคม  2561  เวลา 08.30 น.นายรุจน์  รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายอุทัย แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำกำลัง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และอาสาสมัครเกษตร ทำการก่อกุ้มข้าวใหญ่ ในงานประเพณีเทศกาลไก่ย่างและบุญกุ้มข้าวใหญ่
อำเภอเขาสวนกวางประจำปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561
ณ ลานสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

       นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

8 มกราคม 61 15:59:54