เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ​ ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ภายใต้

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
กิจกรรมเพาะเห็ดฟางโรงเรือน เกษตรกรนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพส่วนตัว
สามารถสร้างรายได้กว่า20,000 บาทต่อเดือน ณ โรงเรือนเพาะเห็ดฟางของนางเรวดี  นามบุรินทร์
เกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านคำม่วง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

 

                                       นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 มกราคม 61 09:53:28