เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสว

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนายอุทัย  แสงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เขาสวนกวาง
เพื่อหารือพัฒนาฐานเรียนรู้และการจัดงาน Feildday ทั้งศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย
จำนวน 11 ศูนย์  ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำภอเขาสวนกวาง
  


 


 

                                 นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ
                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว

19 ธันวาคม 60 16:53:30