เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอุทัยแสง แก้ว และนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร โคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายอุทัยแสง แก้วและนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

  


 


 


 

                      นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ
                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

14 ธันวาคม 60 16:20:24