เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กิจกรรมจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
โดยมีนายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรม
จำนวน 13 ราย ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 

             นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ
                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักธุรการ  :  ข่าว

13 ธันวาคม 60 16:23:53