เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการเลี้ยงปลาหมอสามสายเลือด ชุมชนคำม่วง

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ติดตามการรับปลาหมอสามสายเลือดและอาหารปลา นำไปเลี้ยงไว้ในบ่อปลาที่ได้เตรียมไว้
เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน ตามโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ แปลงไร่นาสวนผสมของนายสมบูรณ์ พลี
เกษตรกรผู้จำหน่ายปลาหมอสามสายเลือด บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 


   

 

                                นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ : ข่าว

 

9 มกราคม 61 12:11:24