เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายธงชัย  สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการทุกภาคส่วนอำเภอเขาสวนกวาง ณ. บริเวณตลาดสดอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 

7 ธันวาคม 60 16:22:33